Hulp Aan Landgenoten in Indonesië

08-04-2012 12:31

HALIN VERLEENT AL MEER DAN 50 JAAR HULP!

Ruim 800 "door omstandigheden" in Indonesië achtergebleven voormalige landgenoten verkeren in kommervolle omstandigheden. Ze zijn afhankelijk van hulp uit Nederland. Wijlen meneer Th.B. Kiliaan uit de Jan van Amstelstraat is altijd actief geweest voor de HALIN en heeft voor de stichting vaak mensen in Indonesië bezocht.

De Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië ondersteunt reeds meer dan 50 jaar deze tussen wal en schip gevallen warga negara's. U kunt helpen die steun voort te zetten door donateur te worden. Om af en toe wat extra's te kunnen doen vraagt HALIN u om wat extra's over te maken, een eenmalige gift (van bijv. € 50,--) op ING Bankrekening 308 t.n.v. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Zoutmanstraat 23 -II, 2518 GL Den Haag.

De organisatie van Pasar Gemert beveelt u deze stichting graag aan en zal bij een batig saldo een bedrag aan HALIN overmaken.

 

Terug