Indisch of Indonesisch

31-03-2012 14:46

Van de eerste generatie Indische Gemertenaren is bijna niemand meer over, maar er wonen nog steeds heel veel nazaten van hen in Gemert-Bakel. Vaak door huwelijk vermengd met autochtone Gemertenaren of streekgenoten. Nogal wat mensen vragen zich af wat eigenlijk het verschil is tussen Indischen en Indonesiërs.
We spreken over Indonesiërs als we het hebben over de oorspronkelijke bevolking bijvoorbeeld Javanen, Sumatranen, Balinezen enz. De Indischen, over wie we het hier in Gemert hebben, hebben voorouders die uit Nederland of elders uit Europa komen. Zij zijn in de VOC-tijd of later in de koloniale tijd naar Nederlands-Indie gegaan en vermengden zich daar met de inheemse Indonesische bevolking. Indische Nederlanders zijn dus een mengvolk met Nederlandse of Europese roots. Kijk maar naar hun familienamen: Cornelissen, de Haas, Noordhoorn, Kuipers, van de Werff, Lijbaart, Romen enz., maar ook Flohr, Dumasy, Podrabsky, Kiliaan (Europese namen).
De Molukkers rekenen wij tot de Indonesische bevolkingsgroepen, al zullen de Nederlandse Molukkers het daar niet mee eens zijn. Zij voelen zich door Indonesië ingelijfd en zouden veel liever een zelfstandig volk zijn met een eigen Republik Maluku Selatan (RMS). Zij hebben geen Europese oorsprong en dat zie je ook aan hun namen: Manusama, Pattiasina, Huwae.

Terug