Indische Avond 2014

25-01-2014 16:52

Generaties Indische Nederlanders

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw hebben zich honderden Indische gezinnen in Gemert gevestigd, nadat zij door politieke omstandigheden hun geboorteland moesten ontvluchten. Hun komst heeft hier duidelijke sporen nagelaten. Twee nieuwe wijken werden uit de grond gestampt: Molenakker en Berglaren. Er kwamen een nieuwe kerk en nieuwe scholen, waaronder een protestantse. De dorpstaal veranderde en ook de omgangsvormen. Gemert maakte kennis met nieuwe sporten, met ander eten en vooral niet te vergeten met Indo-Rock. 

 

De eerste generatie Indischen heeft de verschrikkingen van de oorlog overleefd en daarna ver van haar geboortegrond met succes een nieuw leven opgebouwd. Ondanks de kille ontvangst in Nederland hebben de Indische Gemertenaren met hard werken hun kinderen hier een goede toekomst kunnen bieden. Zij verdienen daarvoor groot respect. Helaas, zij zijn nu bijna allemaal gestorven.

 

Tot de tweede generatie Indischen behoren de kinderen die met hun ouders uit Indonesië naar Nederland zijn gekomen, maar ook degenen die hier in Nederland geboren zijn. Als Indische jongeren voelden zij soms hun anders zijn. Zeker op momenten dat zij werden uitgescholden voor zwerten of pinda’s, poepchinezen of blauwen of rijstepikkers. Dat gebeurde in Gemert overigens niet vaak. Op de lagere school waren zij zich nauwelijks bewust van hun Indische afkomst. Ze groeiden op met zowel Gemertse als Indische vriendjes en vriendinnetjes. Thuis kregen de Indische kinderen  wel op het hart gedrukt, dat zij goed hun best moesten doen en zich netjes behoorden te gedragen. Veel Gemertse ouders konden die oosterse beleefdheid wel waarderen en gaven hun kinderen de opdracht om het goede voorbeeld te volgen. Thuis kreeg de tweede generatie nog het een en ander mee van de Indische leefwijze. Tegelijkertijd wilden ze er ook afstand van nemen. Zij leefden daardoor in twee culturen. Het merendeel van de tweede generatie zocht ook geen relatie binnen de eigen gelederen. De meeste Indischen trouwden liever met een Hollandse jongen of meisje. Er zijn dan ook heel veel Indischen met Gemertsen getrouwd. Logisch dat bij hen het Indische, wat dat dan ook moge zijn, verder is vervaagd.

 

Dan de derde generatie. De leden daarvan hebben aanvankelijk niet eens in de gaten, dat zij een andere achtergrond hebben. Zij zijn hier geboren en opgegroeid als gewone Nederlanders. Tot ze op een gegeven moment ontdekken, dat een van hun ouders en anders wel een opa en/of een oma Indisch zijn. Nieuwsgierig geworden stellen ze daar vragen over en we zien dan ook een groeiende belangstelling van de derde generatie voor haar Indische afkomst. Een voorbeeld daarvan is de website https://www.Indisch3.nl. De leden van deze generatie zullen het Indisch-zijn heel anders ervaren dan hun ouders of grootouders. Omdat wij wel nieuwsgierig zijn naar hun beleving, hebben we de derde generatie tot thema gemaakt van onze derde Pasar Gemert in 2015 en van de a.s. Indische Avond op 15 maart 2014. 

Zodra het programma van de Indische Avond vaststaat zullen wij deze hier publiceren. U kunt rekenen op een swingende avond!

Terug