Repatriëring

31-03-2012 14:37

Het is nu zestig jaar geleden dat zich in Gemert een groot aantal militaire KNIL-gezinnen vestigde. Zij moesten hun geboorteland Nederlands-Indië verlaten, nadat de kolonie veranderde in de zelfstandige republiek Indonesia. De onafhankelijkheid werd door Indonesië onder leiding van president Soekarno bevochten, omdat de Nederlandse regering de oosterse kolonie niet zonder slag of stoot wilde opgeven. Er zijn vele duizenden soldaten naar toe gestuurd, vrijwilligers en dienstplichtigen. Ook uit Gemert. De strijd heeft tot midden jaren zestig geduurd vanwege de kwestie Nieuw-Guinea. En in die periode werden ongeveer 300.000 Indische Nederlanders gedwongen om naar Nederland te vertrekken. Enkele honderden Indische gezinnen daarvan zijn in de loop der jaren in Gemert terechtgekomen. Aanvankelijk in de speciaal voor hen gebouwde wijken Molenakker en Berglaren ‘Het nieuwe dorp’.

Terug